Gloria
Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas,
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus jest wśród nas
Narodził się nasz Pan, Narodził się nasz Pan


Trzej Królowie
Nowina wspaniała, w Betlejem Zbawiciel
Narodził się Jezus, Świata Odkupiciel
Trzej Królowie gwiazdę na niebie ujrzeli
Ruszają niezwłocznie tam ...

Idą do Betlejem, idą Trzej Królowie
Idą tam z darami, idą monarchowie
Spieszą do Betlejem, spieszą gdzie stajenka
Przywita ich Józef i Święta Panienka.

Choć droga daleka i mróz bardzo srogi
Spieszą Trzej Królowie, gdzie żłóbek ubogi
Tam na sianku dziecię, Jezus malusieńki
Pokłon idą złożyć Mu ...

Gwiazda ich prowadzi, do Pana naszego
Wnet poznają miłość Dzieciątka Bożego
Wesołą nowinę głosić będą wszędzie
Chrystus już na wieki panować nam będzie!


Fragment homilii Jana Pawła II
«Oto zwiastuję wam radość wielką (...): dziś (...) narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»

Oto historyczne wydarzenie przeniknięte tajemnicą: narodziło się delikatne Dziecię w pełni ludzkie, które jest jednak równocześnie Synem Jednorodzonym Ojca. Jest Synem przedwiecznie zrodzonym,
a nie stworzonym, Synem współistotnym Ojcu. «Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego».
Jest to Słowo, «przez które wszystko się stało».
Jezus rodzi się dla ludzkości, poszukującej wolności i pokoju. Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem, oczekującego zbawienia i spragnionego nadziei.


Sen
Czarna noc po dniu
Cicha noc dla snu
Przyjdź śnie, przyjdź
Oddech daj i trwaj
Już lśni gwiezdny łan
To czas by śnić
Skąd ten lęk i strach
Słychać szept to znak
Szelest słów, serce drży
Brak tchu
Znak - to Anioł , zjawia się we śnie

Mówi On, że zło
Czai się tuż tuż
W drogę czas ruszyć już
Boży Syn musi żyć
Uciekajcie!

Mówi On, że zło
Czai się tuż tuż
W drogę czas ruszać już
Płyną łzy, jak krew, jak krew

Mówi On, że zło
Czai się tuż tuż
W drogę czas ruszyć już
Boży Syn musi żyć
Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekajcie!


Kołysanka
Śpij kochany, śpij syneczku,
utulę Ciebie, tu na sianeczku
zamknij swe śliczne oczęta
przyszła noc cicha, noc święta, święta

Ty jesteś Darem
luli-laj, luli-laj
Tyś Odkupiciel
aaaaaaaaaaaa
Chrystus Zbawiciel
luli-laj, luli-laj
ty jesteś Cudem
aaaaaaaaaaa
Bóg Ciebie zesłał

Śpij malutki, śpij perełko,
zaśnij kwiatuszku, me pieścidełko
zamknij swe śliczne oczęta
przyszła noc cicha, noc święta, święta

Ty jesteś Darem
luli-laj, luli-laj
Tyś Odkupiciel
aaaaaaaaaaa
Chrystus Zbawiciel
luli-laj, luli-laj
ty jesteś Cudem
aaaaaaaaaaaa
bo zesłał Cię tu Bóg


Radosny oberek
Posłuchajcie ludziska, to wesoła nowina
Posłuchajcie ludziska, to wesoła nowina
Bo Najświętsza Panienka porodziła nam Syna
Bo Najświętsza Panienka porodziła nam Syna

Niech bydlęta klękają
Aniołowie fruwają
Niech pasterze śpiewają
Na skrzypeczkach zagrają
Boże Dziecię Witajmy!
Boże Dziecię witajmy!
Sursum corda - wołajmy!
Sursum corda - wołajmy!
Nie będziemy już sami!
Nie będziemy już sami!
Jezus Chrystus jest z nami!
Jezus Chrystus jest z nami!

Posłuchajcie ludziska, to wesoła nowina
Posłuchajcie ludziska, to wesoła nowina
Bo Najświętsza Panienka porodziła nam Syna
Bo Najświętsza Panienka porodziła nam Syna
Niech bydlęta klękają
Aniołowie fruwają
Niech pasterze śpiewają
Na skrzypeczkach zagrają
Boże Dziecię Witajmy!
Boże Dziecię witajmy!
Sursum corda - wołajmy!
Sursum corda - wołajmy!
Nie będziemy już sami!
Nie będziemy już sami!
Jezus Chrystus jest z nami!
Jezus Chrystus jest z nami!


Modlitwa Maryi
Na ziemi jesteś synku
Ciałem słowo się stało
Miłości tutaj mało

Spraw synku ukochany
By ludzie się kochali
By małość pokonali

Niech człowiek drogi synku
Zatopi myśli w ciszy
Modlitwy szept usłyszy

Bądź wsparciem dla słabnących
Promieniem dla strapionych
Nadzieją porzuconych

Tyś Prawdą, Drogą, Życiem
Proroka słów spełnieniem
Zbawieniem
Zbawieniem
Zbawieniem


Fragment homilii Jana Pawła II
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (...): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan».

Wy wszyscy, którzy szukacie sensu życia; którzy z pałającym sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym godnym tego imienia, jedynym Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem!

Opłatek
Próba daremna sił, codzienność szarości swe ma
Rozlana rzeka słów, a wokół nikogo i tak
Smutne nasze dni, gdzie myśli zgaszone, powoli znaczą czas
Wtedy zjawia się Pan Jezus w modlitwie, cierpliwie słucha nas.

Nadzieja rodzi się skrzydlata
Tak bardzo chce się żyć
Dusza swej miary nie zna wcale
Jak pięknie można śnić!

Spojrzenia jasne, gwiazd sięgają
Tak bardzo chce się żyć
Chwile niech takie wiecznie trwają
Jak pięknie można śnić.

Radość wielka dziś, na świat przyszedł Chrystus, nasz Bóg.
Radość wielka dziś, na świat przyszedł Chrystus, nasz Bóg.

Nadzieja rodzi się skrzydlata
Tak bardzo chce się żyć
Dusza swej miary nie zna wcale
Jak pięknie można teraz śnić!


Pasterz
Z dalekiego kraju przybywamy
Z dalekiego kraju przybywamy
Tobie Najmilejszy
Tobie Najmilejszy
Się kłaniamy

Pasterz nas prowadził tu do Ciebie
Pasterz nas prowadził tu do Ciebie
On teraz szczęśliwy
On teraz szczęśliwy
Z Bogiem w niebie.

Kochaj Ty nas Jezu z całej siły
Kochaj Ty nas Jezu z całej siły
Aby nasze serca
Aby nasze serca
Nie krwawiły

Ty jesteś Światłością ze Światłości
Ty jesteś Światłością ze Światłości
Daj nam moc nadziei
Daj nam moc nadziei
I miłości

Niechaj halny niesie to wołanie
Niechaj halny niesie to wołanie
Krzyż na zawsze z nami
Krzyż na zawsze z nami
Pozostanie


Kolędnicy
Otwórz, Otwórz, Otwórz, drzwi
Panie gospodarzu
Kolędników wpuścić czas
Będzie ci się darzyć

Niech udadzą zbiory się
owsa i pszenicy
Sprawią to z pewnością dziś
Kolędnicy ....

Stukają kołatki i dźwięczą dzwonki
Fleciki, fujarki, kapela gra ...
Stukają kołatki i dźwięczą dzwonki
Fleciki, fujarki, kapela gra ...

Wielka gwiazda Betlejemska szybko kręci się
Ale jest wesoło, wszyscy tutaj bawią się!
Gospodarzu daj pieniążek, daj łakoci dzban
To jest nasz teatrzyk, z piosenkami wielki kram!

Śmierć weźmie Heroda do diabelskich bram
Pewnie skończy w piekle - winien sobie sam!
Aniołowie tańczą, turoń szczerzy kły
Diabeł się uśmiecha, choć jest bardzo zły.

Otwórz, Otwórz, Otwórz, drzwi
Panie gospodarzu
Kolędników wpuścić czas
Będzie ci się darzyć

Niech udadzą zbiory się
owsa i pszenicy
Sprawią to z pewnością dziś
Kolędnicy ....

Stukają kołatki i dźwięczą dzwonki
Fleciki, fujarki, kapela gra ...
Stukają kołatki i dźwięczą dzwonki
Fleciki, fujarki, kapela gra ...

Wielka gwiazda Betlejemska szybko kręci się
Ale jest wesoło, wszyscy tutaj bawią się!
Gospodarzu daj pieniążek, daj łakoci dzban
To jest nasz teatrzyk, z piosenkami wielki kram!

Śmierć weźmie Heroda do diabelskich bram
Pewnie skończy w piekle - winien sobie sam!
Aniołowie tańczą, turoń szczerzy kły
Diabeł się uśmiecha, choć jest bardzo zły.
Diabeł jest zły!
Diabeł jest zły!.


Nadzieja
Pytamy często tak, czy życie człowieka ma sens
Bywają takie dni, że smutek czujemy i żal
Wtedy zjawia się Pan Jezus w modlitwie, cierpliwie słucha nas
Miłość daje nam, przytula do serca, nadzieja żyje znów!

Bo tylko wiara daje siły
Pozwala mądrzej żyć
Ufamy Bogu wciąż bez granic
Pragniemy przy nim być

Syn Boży, Współistotny Ojcu
Pozwala mądrzej żyć
Bo tylko w Nim jest prawda prawdy
Z nim razem chcemy być

Radość wielka dziś, narodził się Pan nasz i Bóg
Radość wielka dziś, narodził się Pan nasz i Bóg

Wiemy, że wiara daje siły
Pozwala mądrzej żyć
Ufamy Bogu wciąż bez granic
Pragniemy przy nim zawsze być


Fragment homilii Jana Pawła II
Maryja "porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie"
Oto ikona Bożego Narodzenia: kruche niemowlę, które kobiece dłonie okrywają ubogimi pieluszkami i składają w żłobie.
Któż mógłby pomyśleć, że ta maleńka istota ludzka jest "Synem Najwyższego"? Tylko Ona, Matka, zna prawdę i strzeże jej tajemnicy.

Niemowlę leżące w ubóstwie żłóbka: oto znak Boga. Mijają wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i jest wymowny również dla nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony.
Jest to znak mały i kruchy, uniżony i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem.


Życie jest piękne
Tę radość opisać - rzecz niepodobna
Bo wszystko się cieszy - wszystko z osobna
W cieniu obłoków, w promiennej osłonie
To się skrzy łagodnie, to żarem płonie.

Tak lekko na duszy, nadziei tak wiele
Myśli niezłomne i w sercu wesele.
W ogrodzie różanym rozkwitam w zachwycie
Jakie cudowne i piękne jest życie!


Gloria
Gloria, Gloria,

Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas,
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus jest wśród nas
Narodził się nasz Pan, Narodził się nasz Pan

Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas,
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus jest wśród nas
Narodził się nasz Pan, Narodził się nasz Pan

Gloria - Gloria!

Radość tak wielka, zagości już na wieki
Dzisiaj w Betlejem zdarzył się cud
Radość tak wielka, zagości już na wieki
Dzisiaj w Betlejem zdarzył się cud
W górę serca, w górę serca - Cud!
W górę serca, w górę serca - Bóg!

Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas,
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus jest wśród nas
Narodził się nasz Pan, Narodził się nasz Pan

Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas,
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus jest wśród nas
Narodził się nasz Pan, Narodził się nasz Pan

 

Ryszard Wojciul | 03-977 Warszawa, Algierska 24 A | Tel. (022) 673 27 52 | kom. 0 660 72 41 46
email: artobus@artobus.pl